Indlæser

Indlæser...

0 varer i kurven.
Forsendelse 0 ,-
Total 0,00 kr.

Compliance i Refurb

Refurbs høje kvalitetsniveau er et resultat af vores medarbejderes kvalitetsbevidste aktiviteter i alle processer. Vi er certificerede i flere europæiske standarder og efterlever lovgivning og en lang række krav på både kvalitets-, miljø- og datasikkerheds-området:

Kvalitetsledelse

– højeste kvalitetsniveau i alle processer (ISO 9001)

Som kunde i Refurb oplever du høj kvalitet og professionalisme i al kontakt med vores medarbejdere og i al brug af vores produkter. Refurb arbejder konstant med at udvikle vores kvalitet og højne vores kundetilfredshed. Vi er ISO 9001-certificeret, hvilket betyder at vores kvalitetsarbejde følger godkendte EU-standarder, der sikrer højeste kvalitet og effektive processer – fra første kundekontakt til leveret ydelse.

Miljøledelse

IT kan også være bæredygtigt (ISO 14001)

En omfattende miljøbevidsthed er en del af Refurbs DNA. Hele vores forretningsmæssige grundlag er baseret på genbrug og cirkulær økonomi. Refurb er ISO 14001 certificeret. Vi stiller også store miljøkrav til os selv – fx:

  • Bygningen, vi bor i, er kategoriseret i energiklasse A og vi benytter os af oprindelsesstrøm.
  • Vi køber pap og emballeringsmaterialer hos forhandlere af brugt emballage og vi sorterer vores affald.
  • Kontormøbler og IT-udstyr er selvfølgelig også genbrugt.
  • Vi har som professionel IT-virksomhed store krav til vores IT-setup og dette behov opfyldes nemt med vores eget genbrugte udstyr.

Refurb overholder alle krav, der stilles af EU i henhold til WEEE-direktivet og den danske udformning gennem Producentansvaret. Refurb indberetter bl.a. de nøgletal, som lovgivning foreskriver, at virksomheder, der arbejder med WEEE, indrapporterer.

FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden – men ikke for ambitiøs for Refurb! Vi arbejder hver dag målrettet med verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”.

Læs miljøpolitik

Informations- og datasikkerhed

Dine data er i sikkerhed (ISO 27001, GDRPR)

Når brugt IT-udstyr tages ud af drift er det vigtigste at behandle data korrekt og sikkert. Refurb stræber efter det højeste sikkerhedsniveau, og har tænkt datasikkerhed ind i alle områder af vores forretning. Allerede når enheder med data forlader kunderne har vi fokus på datasikkerhed og tilbyder at fragte enhederne i særligt gps-sikrede bure eller lade Refurbs sikrede medarbejdere afhente enhederne i Refurbs egne biler.

Når enhederne med data på kommer frem til Refurbs adresse sker al behandling i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet. Vi er bl.a. compliant på følgende områder:

Refurb certificerer alle datasletninger på serienummerniveau og benytter gennemprøvede algoritmer, det bedste og mest anerkendte sletningssoftware og eget sletningsrapporteringssystem. Vi håndterer alle sletningsopgaver i overensstemmelse med de seneste standarder fastsat af Datatilsynet.

Refurb arbejder konstant på højeste sikring af både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre vores kunders data og information. Vi har servere placeret i både DK og EU, vi har sikkerhedsforanstaltninger indbygget i vores API’er og vi får løbende testet vores IT-sikkerhed og vores beredskabs- og katastrofeplaner. For at dokumentere vores indsatser inden for informationssikkerhedsområdet, og for at sikre, at vores arbejde med informationssikkerhed lever op til vores kunder krav og forventninger, arbejder vi med implementering af ISO-standarden 27001. Certificeringen af ledelsessystemet sker i Q1 2020.

Refurb beskytter desuden alle persondata i overensstemmelse med kravene til Persondataforordningen (GDPR).

Læs sikkerhedspolitik